کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره مختصر مکانیک استدلالی ، و القائی از مکانیک موجی و نسبیت
حاج سید جوادی ، نصرالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک