کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استفاده از نفت مشعل در توربین گاز
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ح۲،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی دیواره کوره دیگهای بخار
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۲،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک