کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2003
چتفیلد، کارل ؛  تهران حریم دانش : پندار پارس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک