کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍د، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای جالب الکترونیکی
امید، امیر ؛  تهران حسین جعفری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک