کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اه‍ش‌ اف‍ت‌ ان‍رژی‌
ارزی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ارزیابی اثر بخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
حسینی ، امین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی موثر در کاهش افت انرژی الکتریکی در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
امینی ، جمال الدین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک