کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - آل‍ودگ‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ف‍اض‍لاب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی تصفیه فاضلاب ، تئوری و طراحی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۵۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آب و سلامتی انسان
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۹۱‬,‭‌ح۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی تضفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک