کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌،م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۹-۱۳۰۷ --ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ح‍ق‍وق‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد : شعرفروغ فرخزادازآغاز تاامروز، شعرهای برگزیده ، تفسیروتحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهدی اخوان ثالث :شعرمهدی اخوان ثالث از آغاز تاامروز،شعرهای برگزیده ،تفسیر وتحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۹‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک