کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت حرفه ای محیطی ( آموزشی )
خالقی مقدم ، معصومه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۷‬,‭‌خ۱۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک