کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ه‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ک‍ی‌ پ‍ورف‍رد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اف‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز ال‍گ‍وی‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
ه‍ن‍ر اول‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانش خانواده و جمعیت
کافی احمدی ، علیرضا ؛  تبریز هنر اول   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۱۶د۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تاکید بر وضعیت ازدواج و طلاق
بانکی پورفرد، امیرحسین ؛  تهران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۱۸۵آ۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک