کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ودگ‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
 
پدیدآور:
غ‍ی‍رت‍ی‌ آران‍ی‌، ل‍ی‍لا
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی آب و خاک ( رشته علوم مهندسی محیط زیست )
غیرتی آرانی ، لیلا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۴‬,‭‌غ۹۴آ۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک