کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنیک ارتباطات :دستورالعمل دستگاه تک و زوج کانالی
خزائی ، محمد جواد ؛  جهاد سازندگی توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک