کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌ ب‍رق‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ازدور
 
پدیدآور:
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیسپاچینگ و مخابرات
خزاعی ، محمدجواد ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگنالینگ پروتکشن آ-اف
خزاعی ، محمدجواد ؛  تهران توانیر. جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک