کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍لاق‍ی‍ت‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍رون‌، ج‍ول‍ی‍ا
 
ناشر:
م‍ث‍ل‍ث‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راه هنرمند :بازیابی خلاقیت
کمرون ، جولیا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۸ر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پروازهای خلاقیت :راهنمای رفع موانع خلاقیت
کمرون ، جولیا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۴۰۵۷۶،آدرس ناشر :خردمند جنوبی - کوچه جمال - پلاک 17 مثلث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۸‌پ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک