کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍وش‌ گ‍ف‍ت‍ارپ‍س‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍وش‌ گ‍ف‍ت‍ارپ‍س‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبادلهای حرارتی
خوش گفتارپسیخانی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌خ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک