کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍رک‌، دون‍ال‍د
اس‍ک‍ون‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ (TQM) تی .کیو، ام ]
رجب بیگی ، مجتبی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز اطلاع رسانی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ر۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
اسکونژاد، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه
کرک ، دونالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۳‬,‭‌ک۴‌م۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک