کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌۱۳۸۷: ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌-م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۰-۱۲ آبان ماه ۱۳۷۸ تهران
کنفرانس بین المللی برق (چهاردهمین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین الللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، ۱۰-۱۲ آبان ماه ۱۳۸۷ تهران
کنفرانس بین المللی برق (بیست و سومین ۱۳۸۷: تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنفرانس بین الللی برق -مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 310 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک