کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
م‍دول‍ه‍ای‌ واس‍ط م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هماهنگی در عایق کاری
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنیک ارتباطات :دستورالعمل دستگاه تک و زوج کانالی
خزائی ، محمد جواد ؛  جهاد سازندگی توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی وساخت مدول واسط مخابراتی و دستگاه شنود دستور کار شماره ۱۴
مرکزتحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک