کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت
دسلر، گاری ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
دسلر، گاری ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک