کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوپ‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک و دیدگاههای آینده
سریر، محمد ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۹۶۰‬,‭‌س۴‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک