کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دم‍ارای‍س‌، آن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍رف‍ی‌ خ‍ود
 
پدیدآور:
دم‍ارای‍س‌، آن‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر در اولین برخورد
دمارایس ، آن ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹/۵‬,‭‌م۶۶د۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک