کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دم‍ی‍دوی‍چ‌، پ‌ .ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
دم‍ی‍دوی‍چ‌، پ‌ .ب‌
دم‍ی‍دوی‍چ‌، ب‌ .پ‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مسایل و تمرینات آنالیز ریاضی
دمیدویچ ، پ .ب ؛  مسکو میر   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭د۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات محاسباتی
دمیدویچ ، ب .پ ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک