کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ورس‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
دوان‍ی‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ال‍وف‍اء
اس‍م‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات )
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران الوفاء   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار وقانون تامین اجتماعی
دوانی ،غلامحسین ؛  تهران اسماء   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی = Tac accountingبا آخرین اصطلاحات همراه با پرسشهای چهارگزینه ای و مسائل نمونه امتحانات :استفاده کنندگان دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری ...با حل مسائل نمونه کاربردی مختلف مالیاتی به اهتمام غلامحسین دوانی
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بورس ، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نخستین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭آ۳د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک