کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دی‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
خ‍وان‌، دون‌،۱۸۹۱- لآلآلآلآ
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-۱۹۹۰
م‍ال‍ی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
پ‍ره‍ی‍زک‍ار، ک‍م‍ال‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌
ت‍ارو، ل‍س‍ت‍ر
 
ناشر:
دی‍دار
ن‍ش‍ر دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقیقتی دیگر :باز هم گفت و شنودی با دون خوان
کاستاندا، کارلوس ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌م۲۳۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴۳۱۳۷۷‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
پرهیزکار، کمال ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ ، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همراه با قسمتی از قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی
محسنی ، منوچهر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی بزرگ
تارو، لستر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۱۵/۵۹‬,‭ر۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آئین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۳۱۳۸۲‬,‭۹ی‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال - ثبت شرکت ها - ثبت علائم و اختراعات - دفاتر اسناد رسمی همراه با آراء وحدت رویه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال - ثبت شرکت ها - ثبت علائم و اختراعات - دفاتر اسناد رسمی همراه با آراء وحدت رویه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات لازم
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ ، سیاست تجارت الکترونیکی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور همراه با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2