کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دی‍ک‍س‍ون‌، ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
 
پدیدآور:
دی‍ک‍س‍ون‌، ان‌
 
ناشر:
ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت زن :موثرترین شگردهای قاطعیت
دیکسون ، ان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۷۱‬,‭د۹،‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک