کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍گ‌ ب‍خ‍ار - ش‍س‍ت‍ش‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار - ش‍س‍ت‍ش‍و
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شستشوی شیمیائی سطح های درونی گرمایش از کتاب بخار ساخت و کاربرد آن
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۱۴‬,‭‌ع۸‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک