کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رادف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رادف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی صنعتی
رادفر، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک