کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍از
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز نیاز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مصور ابزارهای دستی ، وسایل و ماشین های افزار
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۵‬,‭ر۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک