کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
م‍ع‍ادلات‌ ج‍ری‍ان‌ س‍ی‍ال‌ غ‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ ت‍راک‍م‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رض‍ائ‍ی‌ ب‍رزان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ان‍ت‍ه‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح شبکه های قدرت
رضایی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
حل عددی معادلات ناویه - استوکس برای جریانهای آرام داخلی با جدار منحنی
رضائی برزانی ، سعید ؛  دانشگاه شیراز ۱۳۷۰
شماره راهنما: پ‌-۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران
انتهایی ، علیرضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی واحد تهران شمال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۲۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک