کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
رل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
رل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
س‍الاری‌ خ‍و، رض‍ا
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور، م‍رک‍ز داده‌ ورزی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشارقوی
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی .دفتر نظام فنی اجرایی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر رله های توزیع ( راهنمای تنظیم )
سالاری خو، رضا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مقالات برق منطقه ای غرب در دومین همایش صنعت برق با دانشگاه
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 1064 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک