کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
 
ناشر:
ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ord 7.0Wتحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭ر۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک