کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رون‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ج‍م‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
رون‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل ( براساس ویرایش سال ۲۰۰۳ میلادی )
نجمی ، منوچهر ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ن۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه می توان کارکنان را مدیریت کرد
آرمسترانگ ، مایکل ؛  تهران روناس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۱۵‬,‭آ۴‌چ۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک