کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اس‍ت‍ن‍ر، ی‍ورگ‌
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌
 
ناشر:
م‍ث‍ل‍ث‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تندرستی با تغذیه مناسب
شریفیان ، نسرین ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ش۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی در طب چینی
کاستنر، یورگ ؛  تهران مثلث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۷‬,‭‌ک۲‌ت۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک