کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‌دان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‌دان‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍م‍ان‌، ل‍ئ‍ون‌س‍ه‌م‍ه‌ن‍وی‍چ‌
 
ناشر:
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آفرینندگان ریاضیات عالی
فریمان ، لئون سه مه نویچ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک