کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
م‍وس‍وی‌ م‍ی‍رک‍لائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵-
پ‍زش‍ک‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
خ‍اک‍پ‍ور، ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍روج‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۸-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌)
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ن‍ص‌
ب‍ه‌آوران‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده ۸۰Z -
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۹۶۹‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۱[ >دویست و یک ]مدار عملی با میکروکنترلر۸۰۵۱
خاکپور، فیض الله ، ۱۳۴۱- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ PIC پی . آی .سی :.]سخت افزار نرم افزار
مروج ، حسن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران فکر خلاق (نوین )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور
پزشک ، امیرمنصور ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭ر۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستمهای دیجیتالی با میکروکنترلر۸۰۵۱
موسوی میرکلائی ، محمدرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۲۳‬,‭‌ک۹‌م۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
حیدری ، عبدالرحمن ؛  تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 673 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و جامع میکروکنترلرهای AVR
نعمتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ن۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر8051
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۴‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک