کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ورت‌، ج‍ی‍ن‌
م‍ک‍ارت‍ر، س‍ام‌
ج‍ه‍ان‍دار لاش‍ک‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۵-
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ره‍ن‍م‍ا
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ب‍ازت‍اب‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کاردانی پیوسته دروس عمومی / ۷۵-۸۰
تهران بازتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنکور زبان تخصصی کامپیوتر ویژه
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳‌ک۸۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ( بازرگانی - صنعتی - دولتی )۱۰۰۰[ هزار ]سوال چندجوابی منتخب :درس :زبان تخصصی =Compilation of 1000 selected tests in management
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭و۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی :مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی ( به همراه ۲۸۵ تست بازاریابی )
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ب۱۷و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی :مجموعه مهندسی شیمی
جهاندار لاشکی ، مسعود، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۸۸۱۰۰۷۹۷خانم شیرخدایی ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۹۷۱۸ز۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریدینگ فور آیلتس
مکارتر، سام ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۹۵=۲۰۱۶ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌م۷ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زیدینگ فور آیلتس
شورت ، جین ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۹۵=۲۰۱۶ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ش۸۶ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رایتینگ
مکارتر، سام ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۹۶=۲۰۱۷ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک