کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۲-
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ورف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌
ون‍وس‌، داور
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت (۵)
ونوس ، داور ؛  تهران انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت (۶ ")مقدمه ای بررفتارسازمانی "
ونوس ، داور ؛  تهران انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭و۹ز۲۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
(منیحمنت :سلکشن آو تکستس کامپریهنشن ...)
استونر، جیمز آرتورفینچ ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳=۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سئوالات آزمون های مدیریت MBA ،...حاوی متون تخصصی مدیریت ...
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت تمرین های درک مطلب (GMAT)
ونوس ، داور، ۱۳۲۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی :مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی ( به همراه ۲۸۵ تست بازاریابی )
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ب۱۷و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک