کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍وت‍وه‍ی‍ک‍و، ه‍اک‍ان‍و
چ‍وپ‍را، ان‍ی‍ل‌
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍وت‍وه‍ی‍ک‍و، ه‍اک‍ون‍و
ع‍ب‍د ش‍ری‍ف‌ آب‍ادی‌، ه‍وش‍م‍ن‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ وادب‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ده‍خ‍دا
ش‍رک‍ت‌ ی‍ادم‍ان‌ س‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و ساختمانهای متداول :روشهای پایدارسازی ساختمانها در برابر زلزله
عبد شریف آبادی ، هوشمند ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ع۲،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا، انیل ؛  تهران علم وادب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زلزله در آلبوم تجربه :فراگیری با زلزله با مشاهده خرابیها
موتوهیکو، هاکانو ؛  تهران شرکت یادمان سازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۸ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت احداث نیروگاه
ریاضی ، محمد علی ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع ۱۳۷۰
شماره راهنما: پ‌-۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زلزله در آلبوم تجربه :فراگیری مهندسی زلزله با مشاهده خرابیها
موتوهیکو، هاکونو ؛  تهران شرکت یادمان سازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۸ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک