کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ اه‍ل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
زن‍ان‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارگ‍ارت‌
ث‍وئ‍ل‌، س‍وپ‍ت‍ن‌
ک‍ی‌، ک‍ت‍ی‌
م‍ات‍ل‍ی‍ن‌ ، م‍ارگ‍ارت‌
اون‍ز، گ‍ی‍ل‌
ه‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍ز ال‌.
 
ناشر:
س‍پ‍ی‍د : اب‍وع‍طا
ن‍وی‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
روان‌
س‍اوالان‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن و رهایی از وابستگی
ثوئل ، سوپتن ؛  تهران نقش و نگار : فلسفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌ث۹ز۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانوی قدرتمند
هی ، لوئیز ال . ؛  تهران سپید : ابوعطا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‍ه۹ز۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مردانه بازی کن زنانه پیروز باش
اونز، گیل ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی زنان
ماتلین ، مارگارت ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی زنان
ماتلین ، مارگارت ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رمز اعتماد به نفس
کی ، کتی ؛  تهران نوین توسعه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک