کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زک‍اری‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ص‍ن‍دوق‌ ک‍ارآم‍وزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سوهانکاری
زندی ، محمد جواد ؛  وزارت کار و امور اجتماعی - صندوق کارآموزی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۶۳‬,‭ز۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک