کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍د پ‍ارس‍ا، ک‍ی‍وم‍رث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ب‍ار
 
پدیدآور:
زن‍د پ‍ارس‍ا، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
زند پارسا، کیومرث ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک