کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها پیوسته وگسسته
زیمیر، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ز۹‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک