کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
رز، ک‍ارلا
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍و
ه‍ب‍ری‍ک‍ن‌، ج‍و
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
ک‍رم‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
ک‍ارل‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
س‍ائ‍س‍ی‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل برای مبتدیان فلش ۵
کارلینز، دیوید ؛  تهران سائسی , کتاب غزال   ، ۱۳۸۰ ,
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۱۶ر۱۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز پاورپوینت ۲۰۰۲ در کوتاه مدت
هبریکن ، جو ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۲۳‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز[ XPایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
B.NETVبرای توسعه گران
فرانکلین ، کیت ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ادوب فتوشاپ ۷ در ۲۴ ساعت
رز، کارلا ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴‌خ۸۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ASP. NET در ۲۴ ساعت
مارتین ، جو ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌م۲‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حودآموز ماکرومدیا فلش [ MX ام .ایکس ]در ۲۴ ساعت
کرمن ، فیلیپ ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۳۶‌خ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز عیب یابی شبکه در ۲۴ ساعت
فلدمن ، جاناتان ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف۸،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک