کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۴۷-
 
ناشر:
ن‍وآور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان
فروغی ، پرویز،۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۱۹۱ - - ۰۹۱۲۶۰۶۲۳۸۳،آدرس ناشر :تهران - ستارخان - برج نگین - ط ۷ - واحد۳۳ نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۳۵،/‌س۲،‌ف۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک