کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ف‍روغ‍ی‌، پ‍روی‍ز
ف‍روغ‍ی‌ ، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ن‍وآور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت نظارت )بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان ( جلد سوم )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی ( صلاحیت طراحی () ...جلد اول )
فروغی ، پرویز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک