کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ، ت‍ئ‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ، ت‍ئ‍وری‌
 
پدیدآور:
ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
کاوه ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک