کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
گ‍وش‍ه‌ ، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ س‍ادات‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کمکهای اولیه برای افراد صدمه دیده توسط اسید فلوئوریدریک
گوشه ، ابوالحسن سادات ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌گ۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نحوه استفاده و سرویس دستگاه اندازه گیری گاز( گاز متر)
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک