کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ازه‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍لاف‌، ری‌ دب‍ل‍ی‍و
چ‍وپ‍را، ان‍ی‍ل‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد.ال‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
س‍ال‍ک‍ان‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌ وادب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها Sap 90 به همراه برنامه های پردازشگری SAPLOT, SAP/ME
ویلسون ، ادوارد.ال ؛  تهران سالکان ،دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
کلاف ، ری دبلیو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا، انیل ؛  تهران علم وادب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
تنظیم پایدار سازهای نیروگاه بندرعباس
لسانی ، حمید%پرنیانی ، مصطفی %رنجبر، علیمحمد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک