کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ال‍م‍ن‌، چ‍ال‍ز ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍م‍ن‌، چ‍ال‍ز ج‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د) م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سازه های فولادی
سالمن ، چالز جی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد) موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک