کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌
اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍وری‌ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور م‍ع‍رف‍ت‌
م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هسته های قیری برای سدهای خاکی و سنگریز
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیات کاربرد ابزارهای اندازه گیری برای سدهای خاکی و سنگریز
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و تهیه راهنمای کاربردی استفاده از بتن پلاستیک در پرده آب بند سدها
منصوری کیا، محمدتقی ؛  اهواز موسسه فرهنگی نور معرفت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح عمرانی کارون ( IV مطالعات مرحله شناخت )
شرکت توسعه منابع آب و نیروی برق ایران ( آب و نیرو) ؛  [تهران مهاب قدس   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک