کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‌
س‍رام‍ی‍ک‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ش‍ک‍ری‌ ، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ورت‍ن‌، اف‌.اچ‌
م‍ح‍م‍دی‌،داود
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌س‍ازی‌ ای‍ران‌ ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ، ه‍س‍ت‍ه‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ول‍ف‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرامیک برای اهل فن سرامیک
نورتن ، اف .اچ ؛  تهران مولف و مترجم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ن۹‌س۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرامیکها و مواد نسوز
[اصفهان ] جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کوره ، مشعل ، سوخت و احتراق
تشکری ، شعبانعلی ؛  تهران شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک ، هسته خودکفایی صنعت چینی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۸۸‬,‭‌ت۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر در ساخت قرص برقگیر
مرکز تحقیقات نیرو .بخش شیمی و متالوژی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۶۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تاثیر پذیری خصوصیات الکتریکی مقره های سرامیکی در شرایط مه نمکی و شبنم
محمدی ،داود ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک